Mean Kinship

 

Mean Kinship (MK) is misschien wel het lastigste begrip in de hele fokkerij. De Mean Kinship van een hond is een maat waarmee de gemiddelde verwantschap van een hond t.o.v. alle andere honden in het ras wordt aangeduid. Dat betekent dat als een hond een MK heeft van 25% deze genetisch gezien gemiddeld genomen voor 25% verwant is aan al die andere honden. Hij heeft dus heel veel genen die andere honden ook hebben.

 

Dus stel: je hebt een hond met een MK van 15% dan heeft deze hond bepaalde genen die minder in het ras voorkomen dan een hond met een MK van 35%. Voor de genetische diversiteit is het daarom belangrijk te fokken met veel honden die een lage MK hebben. Daarmee houden we meer zeldzame genen in het ras en zo kunnen we het oplopen van inteelt binnen het ras vertragen. Echter, ook de honden met een hoge MK zijn belangrijk in de fokkerij; ook hun genen moeten door. Maar in verhouding moeten er meer honden met een lage MK door.

 

Zowel Zooeasy (het registratiesysteem van de VDPH) en Dogs Global (het registratiesysteem van de DPHCN) geven informatie over de MK van alle honden. Helaas gebruiken ze beide een andere berekeningswijze waardoor de MK van beide systemen niet met elkaar te vergelijken zijn.

 

Dogs Global werkt met groene, gele, oranje en rode kleurcoderingen. Daarbij wordt gekeken naar de MK in combinatie met het aantal nesten of nakomelingen die een hond al heeft. Groen is laag, geel hoger, oranje nog hoger en rood het hoogst. Met een proefnest kun je kijken wat de MK van de nakomelingen zal zijn. Tevens krijg je te zien of een bepaalde fokcombinatie wel of niet bijdraagt aan de genetische diversiteit.

 

In Zooeasy kun je ook van elke hond zien hoe hoog de MK is. Ook in Zooeasy kun je proefnesten maken en de MK van de nakomelingen laten berekenen. Zooeasy en Dogs Global maken gebruik van andere rekenmethodes waardoor hun cijfers niet onderling te vergelijken zijn. 

 

Mijn ideeën over gezond fokbeleid

Mijn voorstel zou zijn dat rasverenigingen bepaalde fokcombinaties gaan stimuleren. Eerst veel voorlichting geven over het belang van Mean Kinship en vervolgens gericht adviseren van deze combi’s, ook bij een fokaanvraag vermelden of de combi aan dit advies voldoet. 

  • Heb je als fokker een teef met een hoge MK, dan is het raadzaam om daar een reu bij te kiezen met een lage MK. Het nest zal dan een gemiddelde MK hebben. Zo zorg je ervoor dat genen in het ras blijven.
  • Heb je een teef met een gemiddelde MK, kies dan voor een reu met een lage of gemiddelde MK.
  • Heb je een teef met een lage MK, dan kun je ook kiezen een reu met een hoge, gemiddelde of lage MK.
  • Probeer een combinatie van een teef met hoge MK met een reu met hoge MK te vermijden. Zo'n combinatie voegt niets toe aan de genetische diversiteit.

Lage MK: in Dogs Global de groene honden; dit zijn in Zooeasy merendeels de honden met een MK van lager dan 13,7%.

Gemiddelde MK: in Dogs Global de gele honden; dit zijn in Zooeasy merendeels de honden met een MK van ongeveer tussen 13,7 en 14,6%.

Hoge MK: in Dogs Global de oranje en rode honden; dit zijn in Zooeasy merendeels de honden met een MK van ongeveer hoger dan 14,6%.

 

Het opvolgen van deze adviezen zal niet altijd eenvoudig staan en ook niet altijd lukken. We hebben te maken met teveel zaken waar in dit kleine ras rekening mee gehouden dient te worden. Vandaar dat ik vind dat fokkers altijd de ruimte moeten hebben om op basis van eigen afwegingen anders te besluiten. Maar het zal wel deze richting op moeten als we dit ras nog lang gezond willen houden.

 

Meer achtergrondinformatie

Gezond fokken met Drenten - de basis

Meer fokken met meer honden (o.a. door strengere dekreubeperking)

Outcross en look-a-likes

Inteelt beperken

Hogere fokleeftijd

Elleboogdysplasie

Epilepsie

Von Willebrand Disease type 1